Bøger / faglitteratur

Fagdidaktik i dansk


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Danskfagets didaktik ; Litteratur og kultur i danskfaget ; Skriftlighed og skrivedidaktik i dansk ; Mundtlighed og mundtlige tekster i danskfaget ; Medier, tekst og tegn i dansk


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. sep. 2017

af

af

Boy Olesen

d. 15. sep. 2017

For grundskole- og gymnasielærere samt studerende i faget dansk, indkredses danskfagets didaktik bl.a. for at se hvordan faget balancerer mellem tradition og fornyelse.

Bogen pointerer at danskfaget er det centrale dannelsesfag i grundskolen og gymnasiet. Bogens kapitler omhandler, litteratur og kultur i danskfaget, skriftlighed, mundtlighed og medier, og indeholder cases med konkrete eksempler. Der henvises og inddrages mange forskere i bogens indhold fx i kapitlet, "Kommunikationsformer i klasserummet" hvor den georgiske litteraturforsker Mark Faust lancerer begreberne retssalen og markedspladsen i forbindelse med interaktionen omkring litteratur i klasserummet. Bogen medtager flere skematiske modeller fx skrivehjulet og teksttrekanten. I kapitlet om medier indledes der med en case fra folkeskolen om undervisning i multimodal hjemmesideproduktion.

En meget interessant bog, hvor enhver dansklærer i såvel grundskole som gymnasium, vil kunne finde inspiration til praksis og til refleksion. At bogen henvender sig til både grundskole- og gymnasielærere giver gode muligheder for diskussion og videndeling. Bogen er velskrevet, og de mange underafsnit gør den lettilgængelig og velegnet som opslagsværk.

Kan sammenlignes med Dansk som undervisningsfag som også ser specifikt på danskfaget.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 12. jan. 2018

af

af

Alice Buchhave Nørlem

d. 12. jan. 2018