Bøger / faglitteratur / bibliografier

Forandringsledelse og forandringskommunikation


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Summary: Hvad er nyt i 4. udgave: Kapitel 3 har fået et nyt afsnit om mennesker i organisationen, og der er tilføjet et afsnit om normer i grupper, gruppementalitet og gruppetænkning samt om virtuelle organisationer. Kapitel 5 om kommunikation er udbygget med nye afsnit; bl.a. et om ”samtalen”.I nutidens omskiftelige verden bruger vi en masse energi på at forandre alt det, som mennesker bruger og lever i: boliger, kontorer, omgivelser, hjælpemidler og organisationer. Men vi glemmer ofte, at mennesker også skal forandres for at kunne forstå, bruge og passe til de ændrede vilkår. Vi undervurderer forandring af mennesker, selvom det er det allervigtigste.Forandringsledelse og forandringskommunikation handler om, hvordan man får menneskene med i forandringsprocessen, når man gennemfører et projekt, en proces eller en omstrukturering. Bogen besvarer blandt andet følgende spørgsmål:Hvad er forandringsledelse?Hvordan finder man ud af, om der er behov for forandring, og om menneskene er klar?Hvad forandrer mennesker, og hvordan reagerer de på forandring?Hvilke egenskaber skal forandringslederen have for at lykkes?Hvordan skal forandringslederen kommunikere for at nå sine mål?Hvad findes af ”færdige” forandringsstrategier, og hvilke skal man vælge?Forandringsledelse og forandringskommunikation introducerer en lang række relevante teorier og metoder og vil således kunne fungere som lærebog i forandringsledelse og -kommunikation på flere niveauer.

Indhold

Forandringer er kommet for at blive! ; Identificering af forandringsbehovet ; Mennesket under forandring ; Forandringslederen ; Kommunikation som forandringsværktøj ; Forandringsstrategier og -koncepter ; Metoden ; Eksekvering af forandringen


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. jan. 2010

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 14. jan. 2010

En praktisk, men alligevel teoretisk velfunderet brugsbog for ledere, der står overfor forandringsprocesser.

Det er forfatterens hovedpåstand, at det sværeste at forandre er mennesker. Han sætter forandringsledelse lig med forandring af mennesker op som modsætning til projektledelse, der er forandring af målene. Bogen fortsætter således på en måde, hvor hans Projektledelse fra 2006 slap, og den har de samme kvaliteter. Bogen er velskrevet og der er mange forklarende skemaer og figurer. Forfatteren redegør desuden i det væsentligste for forandringsteorier. Der er en grundig litteraturliste, men der er ikke noget stikordsregister. To oversigter over figurer og cases er desværre ordnet efter sidetal, og har derfor begrænset nytte som genfindingsredskaber.

Der er allerede mange bøger om projektledelse. Denne skal fremhæves for sin praktiske adgang til stoffet, og for sine gode cases.

Grundig og velskrevet bog om forandringsledelse med det udgangspunkt, at det er forandring af mennesker, der er det centrale.


Projektledelse

2010, nr. 3

af

af

Finn Svenning

2010, nr. 3