Bøger / faglitteratur / lærebøger

Grundlaget for rehabilitering


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogens tekst suppleret med søge- og notefunktion samt oplæsning af bogens tekst.

Indhold

Rehabilitering i perspektiv ; Funktionsevne-begrebet ; Rehabiliteringsbegrebets historie, udvikling og forståelse ; Data om funktionsnedsættelse og rehabilitering ; Rehabiliteringsprocessen ; Problemidentifikation og behovsvurdering ; Målsætning i rehabilitering ; Gennemførelse af plan for intervention ; Evaluering af effekten af rehabiliteringsforløb ; Forskning i rehabilitering og evidensbaseret rehabiliteringspraksis