Bøger / faglitteratur

Hverdagens mysterier : etnografiske refleksioner over ting vi kender, men ikke helt forstår


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med 50-års jubilæet for studiet Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet og 60-års jubilæet for De Etnologiske Samlinger på Moesgaard Museum.

Med udgangspunkt i etnografiske undersøgelser af genstande eller konkrete fænomener fra hverdagen beskrives hvordan vi i løbet af en dag præsenteres for et utal af mysterier, og disse mysteriers værdi og betydning forklares. Eksempelvis beskrives en vielsesring, en mands skæg, boligen og et grundstof.

Informationer og udgaver