Bøger / faglitteratur / billedværker

Industriminder i det gamle Århus


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Historien om 27 industribygninger beliggende i Århus inden for Ringgaden.

Indhold

Bryggeriet og papirværket i Willemoesgade ; Studestalden på Skovvejen ; Møbelfabrikken i Nørrebrogade ; Industrikomplekset i Mejlgade ; Bageriet i Studsgade ; Dampvæveriet i Studsgade ; Æskefabrikken i Anholtsgade ; Rugbrødsfabrikken i Sølystgade ; Filmstudiet i Nørre Allé ; Chokoladefabrikken i Klostergade ; Polstrermøbelfabrikken i Grønnegade ; Skotøjsfabrikken i Grønnegade ; Høvleværket i Hjortensgade ; Bryggeriet i Ceres Allé ; Trikotagefabrikken på Dollerupvej ; Fabriksbygningen i Vestergade ; Farveriet og renseriet på hjørnet af Vestergade og Møllegade ; Værkstedshuset i Møllegade ; Tobaksfabrikken i Vestergade ; Bladhuset og avistrykkeriet i Frederiksgade ; Klichéfabrikken i Sønder Allé ; Telefonfabrikken i Fredensgade ; Skibsværftet i Balticagade ; Oliefabrikken på Slipvej ; Jernbaneværkstedet i Jægergårdsgade og Spanien ; Klædefabrikken i Brammersgade ; Glasarbejderboligerne i Ole Rømers Gade


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. feb. 2011

af

af

Helle Winther Olsen

d. 1. feb. 2011

En beskrivelse af ialt 27 gamle fabriksbygninger i Århus, som iklædt nye funktioner og ofte let opdaterede klæder stadig kan opleves på en gåtur rundt i byen. Det vil et arkitektur- og byhistorisk interesseret publikum ganske givet gøre.

Fabriksbygninger har været en naturlig del af bymiljøet, men mange er forsvundet, efterhånden som der i efterkrigstiden blev stillet krav om udflytning fra bymidten. Heldigvis er der i Århus midtby en række fine eksempler på bevarede industriminder. Forfatterne ønsker at rette fokus på de bevaringsværdige fabriksbygninger i Århus og vise os dem i al deres rå skønhed, som de stadig ligger inden for Ringgaden - de ældste bygninger fra midten af 1800-tallet: fx Stampes Klædefabrik, Rugbrødsfabrikken i Sølystgade og Bryggeriet i Ceres Alle. Bogens formål er at vise nogle eksempler på både de vellykkede og mindre vellykkede bevaringer, at vise helt nye anvendelser for bygningerne og at bidrage til en øget interesse for den industrielle bygningsarv. Beskrivelsen af den enkelte bygning rummer tegninger, fotos og data om opførelsestidspunkt, arkitekt, funktion, virksomhedens historie, krav til bygningens funktionalitet m.m. Til hver bygning er der knyttet kildehenvisninger til relevant lokalhistorisk materiale.

Intet andet i samlet form, men stykvis i lokalhistoriske værker.

En mere upåagtet del af Århus' kultur- og byhistorie får her en fin indføring, som er tilgængelig for enhver interesseret - og oplagt til efterfølgende besigtigelse.


Journalen

2011, nr. 2

af

af

Erik Korr Johansen

2011, nr. 2


Fabrik og bolig

2011

af

af

René Schrøder Christensen

2011