Bøger / faglitteratur / lærebøger

Introduktion til makroøkonomisk teori


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Hvad er makroøkonomisk teori? ; Makroøkonomi og nationalregnskab ; Konjunkturteori og arbejdsløshed ; Reale investeringer, opsparing, nationalformue og miljø ; Udenrigsøkonomi og betalingsbalance ; Arbejdsmarked, beskæftigelse og inflation ; Mål for finanspolitikken: beskæftigelse, betalingsbalance og inflation ; Pengeteori og pengepolitik ; Træk af den makroøkonomiske teoris historie


Anmeldelser (1)


Nationaløkonomisk tidsskrift

Bd. 139, nr. 1 (2001)

af

af

Claus Thustrup Kreiner

Bd. 139, nr. 1 (2001)