Bøger / faglitteratur

Klasselæreren - en lærer for livet


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Klasselærerens opgaver og rolle.

Indhold

Klassens hverdag (Brudstykker af Birgittes logbog ; Den gode klasselærer ; Klassens sammensætning ; Individuelle hensyn ; Selvværd og selvtillid ; Klassens sociale forhold ; Uro i klassen ; Motivation af eleverne ; Klassens tid); Jeg er klasselærer (Hvordan bliver man klasselærer ; Klasselærerens færdigheder ; Klasselærerens opgaver ; Klasselærerens rammer ; Klasselæreren i tiden); Klasselæreren som koordinator (Funktionen som koordinator ; Dannelsesrejsen ; Fagdage og "på kryds og tværs" ; Udflugter og rejser ; Klasselæreren og skolens ledelse ; Klasselæreren og lærerteamet ; Elevevaluering og elevplaner ; Klasseværelset ; Det elektroniske værktøj) ; Forældresamarbejde (Forældrene og skolen ; Den første forældrekontakt ; Forældremøder ; Forældretraditioner ; Skole-hjem-samtaler) ; Forpost for sundheds- og socialvæsen (Klasselæreren som forpost ; Handicap ; Fysiske lidelser ; Psykiske lidelser ; Adfærdsvanskeligheder ; Misrøgt og overgreb ; Kriminalitet) ; Livsvigtige undervisningsområder (Livsvigtige emner ; Færdselslære ; Seksuallære ; Førstehjælp ; Misbrug og afhængighed ; Sund levevis ; Psykisk sundhed ; Social omgang ; Mødet med voksenlivet)


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. nov. 2009

af

af

Hans-Christian Uth

d. 18. nov. 2009

Bogen vil muligvis kunne anvendes som supplerende litteratur på læreruddannelsen og som håndbog i skolers lærerbiblioteker. I kraft af bogens mange debatoplæg, vil den muligvis også være anvendelig i studiegruppe-sammenhæng.

Bogen giver en meget omfattende og detaljeret fremstilling af klasselærerens utallige opgaver og funktioner. Det gøres helt teorifrit og meget praksisnært på baggrund af forfatternes konkrete oplevelser som lærer, forældre og skolebestyrelsesmedlem. En samlet læsning af bogen vil give mange gentagelser, men bogens opbygning med en omfattende indholdsfortegnelse og et stikordsregister, gør det muligt at anvende bogen som opslagsbog. Indholdet spænder fra beskrivelser af livet i klassen til en gennemgang af, hvad forfatterne kalder "livsvigtige undervisningsområder". Bogen giver en grundig gennemgang af det særligt danske klasselærerbegreb og af klasselærerens mangfoldige egenopgaver og koordineringsopgaver. Samarbejdet med forældre og med social- og sundhedsvæsen behandles i særskilte afsnit. Hver enkelt delafsnit afsluttes med et antal debatforslag, som ind imellem har karakter af retoriske spørgsmål og kontrolspørgsmål. Til bogen er knyttet en hjemmeside: www.klasselærer.dk , hvor der bl.a. kan findes yderligere oplysninger.

En samlet fagbogsfremstilling af emneområdet er ikke udgivet siden 1992, hvor Klasselæreren : roller, funktioner, krav og forventninger udkom.

En meget engageret og personlig beskrivelse af en vigtig men ikke særlig veldokumenteret arbejdsfunktion.


Folkeskolen

Årg. 127, nr. 9 (2010)

af

af

Helge Christiansen

Årg. 127, nr. 9 (2010)


Unge pædagoger

2010, nr. 4

af

af

Jakob Toksvig

2010, nr. 4Informationer og udgaver