Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kommunale aktiveringsprojekter med produktion 2007


Beskrivelse


Kortlægning af omfanget og arten af særligt tilrettelagte aktiveringsprojekter med produktion, foretaget i 2007 for Arbejdsmarkedsstyrelsen bl.a. med henblik på at vurdere, om nogle af disse projekter er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.