Bøger / faglitteratur / lærebøger

Kommunaløkonomi


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


I Danmark løfter vores 98 kommuner en betydelig del af den offentlige sektors opgaver og afholder udgifter for 450 mia. kr. årligt. Dette svarer til knap halvdelen af udgifterne i den samlede offentlige sektor.Denne bog fokuserer indledningsvist på karakteren af de kommunale opgaver og de nationale krav, der stilles til kommunerne og den kommunale økonomi. Herefter rettes opmærksomheden imod de valgmuligheder og frihedsgrader, der overlades til kommunerne. Kommunerne gives blandt andet mulighed for at operere med forskellige serviceniveauer, ligesom de kan vælge at tildele de lokale skoler, plejehjem og børnehaver forskelligt ledelsesrum.Valgene på kommunalt niveau har enorm betydning for lederrollen på de mange kommunale institutioner, hvor langt de fleste kommunalt ansatte har deres daglige arbejde, ligesom de har stor betydning for de kommunaløkonomiske prioriteringer og opgaveløsninger, borgerne møder.Målet med Kommunaløkonomi er at sætte læseren i stand at forstå den kommunale økonomi i sin helhed. Dette indebærer et fokus fra top til bund, hvor vi bevæger os fra de nationale krav og beslutninger vedrørende den kommunale økonomi til den enkelte decentrale institutions økonomiske beføjelser og muligheder.Kommunaløkonomi diskuterer blandt andet spørgsmålene:Hvilke krav og betingelser stilles der fra national side til den kommunale økonomi?Hvilke rammer er der for kommunernes udgifter og finansiering?Hvordan foregår den kommunale budgetlægningsproces og efterfølgende regnskabsaflæggelse?Hvilke frihedsgrader har kommunerne, når de skal prioritere og styre deres økonomi?Hvilke fordele og ulemper er der ved at decentralisere økonomi til institutionsniveauet?Hvad er vigtigt i den centrale og decentrale økonomistyring i en kommune?Kommunaløkonomi retter sig mod studerende på videregående uddannelser og studerende i efter- og videreuddannelsesforløb. Herudover er bogen velegnet til kommunalt ansatte og kommunalpolitikere, der ønsker en grundig indføring i den kommunale sektors økonomi.

Indhold

Kommunernes opgaver (Kommunale opgaver) ; Rammer for den kommunale opgavevaretagelse (Samspillet mellem den nationale og den kommunale økonomi ; Kommunernes finansiering ; Den kommunale sektors udgifter ; Krav til den kommunale organisering, budgetlægning og styring) ; Kommunale valgmuligheder og styring (Budgetlægning - politik og økonomi ; Decentralisering kan gradbøjes - også i kommunerne ; Økonomistyring)


Anmeldelser (1)


Danske kommuner

Årg. 45, nr. 18 (2014)

af

af

Tom Ekeroth

Årg. 45, nr. 18 (2014)