Bøger / faglitteratur / love

Kommunestyrelsesloven med kommentarer


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Kommunestyrelsesloven med kommentarer henvender sig til politikere, kommunalt ansatte sagsbehandlere og andre, som søger oplysning om et praktisk eller et teoretisk spørgsmål inden for reglerne om kommunernes styrelse. Bemærkningerne til de enkelte paragraffer er i et vist omfang udbygget med korte resumeer af domstolsafgørelser, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand eller principielle udtalelser/afgørelser fra de kommunale tilsynsmyndigheder. Bogen er disponeret således, at der først gives en oversigt over styrelseslovens bestemmelser, dernæst følger hovedafsnittet, hvor lovens bestemmelser kommenteres én for én. I dette afsnit er lovbestemmelserne trykt på en grå baggrund, mens kommentarerne står på hvidt. Der er anvendt enkelte forkortelser, f.eks. er 'Lov om kommunernes styrelse' anført som ksl. I øvrigt anvendes Retsinformations databases betegnelser. bemærkninger fra de lovforslag, som efter Folketingets vedtagelse er blevet væsentlige fortolkningsbidrag til vitale lovbestemmelser, er i et vist omfang citeret direkte, og de er i så fald sat i kursiv. Bogen er tilrettelagt ud fra den lovgivning og de afgørelser m.m., som forelå inden den 1. juli 2009.