Bøger / faglitteratur

Kompendium i strafferet


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Tilregnelse ; Straffrihedsgrunde ; Delikter ; Sanktioner ; Tvangsindgreb ; Beviset (vidner & dokumenter) ; Proces ; Jurisdiktion