Bøger / faglitteratur / vejledninger

Kort om forskelsbehandling


Beskrivelse


Om de lovfæstede hensyn omkring forskelsbehandling arbejdsgivere skal tage for så vidt angår de i loven opremsede kriterier: race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.