Bøger / faglitteratur / lærebøger

Kreditorforfølgning : materiel foged- og konkursret


Beskrivelse


Bogen giver en grundlæggende indføring i Retsplejelovens og Konkurslovens materielretlige regulering af kreditorers individual- og universalforfølgning og gennemgår: •de fogedretlige regler om udlæg, tvangsauktion, arrest og umiddelbare fogedforretninger, samt de særlige regler om inddrivelse af gæld til det offentlige ved udpantning og lønindeholdelse, •de konkursretlige regler om rekonstruktion, konkursens indtræden og retsvirkninger, konkursboets aktiver og passiver, herunder modregning og anmeldelsesret, reglerne om omstødelse og om konkursorden samt om gældssanering. Bogen er ajourført til ca. 15. juni 2013 med ny retspraksis, litteratur og lovgivning.

Anmeldelser (6)


Revisorbladet

Årg. 52, nr. 2 (1991)

af

af

Per Schaumburg-Müller

Årg. 52, nr. 2 (1991)


Børsen

d. 19. nov. 1991

af

af

Niels Brandrup

d. 19. nov. 1991


Advokaten

Årg. 70, nr. 14 (1991)

af

af

E. Polack

Årg. 70, nr. 14 (1991)


Jyllands-posten

d. 2. jan. 1991

af

af

Ulla Nørby

d. 2. jan. 1991


Børsen

d. 15. nov. 1990

af

af

Niels Brandrup

d. 15. nov. 1990


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 105, h. 1/2 (1992)

af

af

Carl-Bernhard Kjelstrup

Årg. 105, h. 1/2 (1992)