Bøger / faglitteratur

Kulturpsykologi


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Psykologi set fra en sociokulturel vinkel.

Indhold

Tilbagevendende problemstillinger og stridspunkter ; Tværkulturelle undersøgelser ; Kognitiv udvikling, kultur og skolegang ; Fra tværkulturel psykologi til den anden psykologi ; Kulturen placeres i midten , Fylogenese og kulturhistorie ; En kulturtilgang til ontogenesen ; Kognitiv analyse af adfærd i kontekst ; Udformning af modeller af virksomhedssystemer ; En tosidet metodologi for kulturpsykologi ; Arbejdet i kontekst


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. nov. 2003

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 25. nov. 2003

Kulturpsykologi er en ny videnskabsgren - forstået sådan, at den har udviklet sig gennem de sidste ca. 30 år. Derfor er en definition af begrebet også på sin plads. Kulturpsykologi er studiet af den rolle, kulturen spiller for menneskets psykiske liv. Kulturpsykologi er en form for tværfaglighed, der forbinder en række fag som antropologi, sociologi, filosofi og historievidenskab med psykologi. Nu udkommer hele 2 bøger på dansk om emnet: en dansk og en amerikansk. Michael Cole er professor i kommunikation og psykologi ved University of California. Hans mål med bogen er at beskrive en principiel metode, hvorpå man kan skabe og bruge kulturinkluderende psykologi. Han tager udgangspunkt i psykologiens historie og tværkulturel forskning. Han viser, hvor kulturbåren de traditionelle undersøgelsesmetoder er. Han trækker linierne op til i dag og redegør for de metoder og det kulturbegreb, han selv og hans medarbejdere har udviklet. Med mit kendskab til psykologi og videnskabelig forskning er jeg ude af stand til at vurdere denne indsats. Jeg er ikke i tvivl om, at denne bog er et stykke pionerarbejde indenfor sit felt. Bogen forbliver indenfor sin akademiske referenceramme, og henvender sig til studerende på universitetsniveau og andre forskere.Informationer og udgaver