Bøger / faglitteratur til børn

Kvinder i oldtidens Grækenland


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. feb. 2000

af

af

Else Kristensen (skole)

d. 29. feb. 2000

Her er så femte bind i serien Den anden halvdel af historien, der omhandler kvindernes historie. Tidligere har det handlet om kvinder i oldtidens Ægypten og Rom og om kvinder i middelalderens og det 19. århundredes Europa. Selv om den oldgræske civilisation udviklede sig fra krigersamfund til demokrati, blev kvinderne fortsat betragtet som 2. klasses borgere til trods for, at de i virkeligheden var familiens centrum og den kerne civilisationen blev bygget op om. Selvfølgelig havde kvinderne indflydelse på det uformelle plan. I overleverede skrifter beskrives de snart som fjollede, farlige og upålidelige, men også som intelligente og modige. Bogens 8 kapitler fortæller blandt andet om familielivet, kvinder og arbejde, kvinder og religion, myter og virkelighed. De enkelte kapitler er opdelt i hovedafsnit, der igen indeholder korte afsnit, så det er let at få overblik over indholdet. Teksten er sat i 2 spalter. Layoutet er tiltalende og roligt trods forskellige bokse med citater og faktaoplysninger og forskellige illustrationer bestående af landskabsfotos og billeder af statuer og vasemalerier. Sidst er der ordforklaringer og stikordsregister. Bogen kan anvendes som supplement i historieundervisningen og i emne- og projektarbejde i folkeskolens ældste klasser.


Bibliotekernes vurdering

d. 29. feb. 2000

af

af

Birgit Hald

d. 29. feb. 2000

Kvinder i oldtidens Grækenland udkommer i samme pæne udstyr med flotte illustrationer som de tidligere bind i serien Den anden halvdel af historien. Billedmaterialet dominerer opslagene og består af gode, skarpe farvefotos af vasemalerier, statuer, relieffer og tempelruiner der underbygger tekstens indhold. Teksten, der er sat i to spalter, kan læses fra 12 år, men sproget er upræcist, og mange steder er tekstafsnit pludselig sat med mindre typer, der er trykfejl, og et sted mangler der noget tekst. Forfatteren kommer udmærket rundt om emnet. Efter en kort generel indledning om udbredelsen af oldtidens græske civilisation og en tidsoversigt omtales kildematerialet og mangelen på samme. Derefter følger kapitler om familieliv, mode, opfattelsen af kvinder som ufuldstændige mænd, boligen, arbejde, mad, religion og døden samt de helt anderledes vilkår for kvinderne i Sparta. Til slut omtales kvindelige gudinder og en række berømte kvinder. På næsten alle opslag er der citater med relation til det pågældende emne taget fra skuespil eller digte af kvindelige poeter. Bagest er der ordforklaring og register. I samme serie udkommer samtidig med denne bøger om kvinder i oldtidens Rom og middelalderens Europa.Informationer og udgaver