Bøger / faglitteratur

Ledelse med social kapital i den offentlige sektor


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Hvad er social kapital? (Ti år med social kapital ; Ledelse i den offentlige sektor under forandring ; Social kapital i organisationer ; Kerneopgaven, tillid, retfærdighed og samarbejdsevne) ; Ledelse med social kapital i praksis (Lederens roller og opgaver ; Effektive arbejdsprocesser med udgangspunkt i kerneopgaven ; Design af samarbejde ; Tillid, magt og kontrol ; Retfærdighed i ledelse af medarbejdere ; Faglige medarbejdere - mellem selvledelse og samarbejde ; Social kapital i samspillet mellem borger og medarbejder ; Forandringer som vilkår?)


Anmeldelser (1)