Bøger / faglitteratur

Loven


Beskrivelse


Hvordan Europa er delt op i en tysk og en engelsk retskultur, mellem elitært tankespind og god gammeldags common sense, og juristerne og domstolenes brug og fortolkning af retsreglerne, illustreret med eksempler fra bl.a. strafferetten.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. aug. 2014

af

af

Kent Skov

d. 29. aug. 2014

Bogen lykkes, som de fleste andre i denne serie med at beskrive et meget kompliceret emne eller felt på en tilgængelig og overskuelig måde. Bogen er derfor velegnet til en elemntær indføring i strafferettens facetter og historie også til undervisningsbrug, fx på gymnasieuddannelserne.

I den lille veltilrettelagte serie af korte bøger om store komplicerede emner kommer endnu et vellykket bind. GTN er professor i strafferet; han tager udgangspunkt i Europa juridisk set delt op i en tysk og en engelsk retskultur - mellem elitær korrekthed mod en "common sense" retskultur og trækker linjer til dansk retspraksis og europæisk retshistorie siden oplysningstiden med den tredelte adskillelse af den lovgivende, dømmende og udøvende magt. Med sjove billeder fra fodbold og kirurgi eksemplificerer GTN nogle af de dilemmaer, dommere og nævninge står med i retssalene. I den sidste del beskrives forholdet til Europadomstolen. GTN står bag en lang række værker og undervisningsbøger om strafferet og straffelov. I bogen Parlamentarismen har GTN sammen med andre jurister beskæftiget sig med magtforholdet mellem embedsmænd og politikere.

GTN's egne bøger er dækkende for dansk retspraksis samt for den europæiske antologi EU-rettens påvirkning af dansk ret.

Som de øvrige bøger i denne serie lykkes denne med både at skabe et overblik over dansk retspraksis med illustrative og jordnære eksempler og give et rids af den europæiske retshistorie efter demokratiets indførelse.


Weekendavisen

d. 3. okt. 2014

af

af

Kai Sørlander

d. 3. okt. 2014