Bøger / faglitteratur / bibliografier

Menneskeret - en demokratisk udfordring


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Beskrivelse af menneskerettens fremkomst og vækst. Set især i juridisk perspektiv og i forhold til de danske dommeres og politikeres rolle. Desuden diskuteres fremtidens forhold mellem de nationale og internationale institutioner med vægt på synspunktet, at det er de folkevalgte, der skal definere, hvad menneskerettigheder er; ikke juraen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2014

af

af

Kent Skov

d. 9. okt. 2014

Dr. jur. og direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen skriver om de internationale menneskerettigheders stigende betydning både for den internationale politiske dagsorden og indenrigspolitisk i Danmark. For organisationer, journalister, politikere og andre ikke-jurister med interesse for emnet.

Bog om menneskerettighederne i dansk, europæisk og internationalt perspektiv. JC beskriver indledningsvis menneskerettens fremkomst og vækst set især i juridisk perspektiv. Dernæst giver han nogle generelle betragtninger om de danske dommeres og politikeres rolle. I det afsluttende kapitel handler det om fremtidens forhold mellem de nationale og internationale institutioner med vægt på, at det er de folkevalgte, der skal definere, hvad menneskerettigheder er, ikke juraen.

JS giver en saglig, systematisk og detaljeret gennemgang af især de juridiske perspektiver i menneskerettighedsforhold og den stigende politiske betydning de har fået gennem tiden.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk retIndividets grundlæggende rettighederMenneskerettighederMenneskerettigheder og Individets grundlæggende rettigheder er mest for jurastuderende, Menneskerettigheder er mere almen og Menneskerettigheder er mest for gymnasierDen Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret og er mest for jurastuderende, Menneskerettigheder er mere almen og Menneskerettigheder er mest for gymnasierDen Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret og Individets grundlæggende rettigheder er mest for jurastuderende, er mere almen og er mest for gymnasierDen Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret og Individets grundlæggende rettigheder er mest for jurastuderende, er mere almen og er mest for gymnasier.


Weekendavisen

d. 23. dec. 2014

af

af

Kai Sørlander

d. 23. dec. 2014