Bøger / faglitteratur / lærebøger

Moderne markedsføring


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


MODERNE MARKEDSFØRING er en lærebog i markedsføring, som den foregår i en stadig mere digitaliseret verden, hvor de fleste borgere dagligt er online på computere eller på smartphones. I denne 2. udgave er opdateret med de nyeste tendenser samt udvidet med en ekstra del om internationalisering og et særskilt kapitel om servicevirksomheder. Der der desuden øget fokus på forretningsforståelsen med inddragelse af Business Model Cavas samt innovation og entrepreneurship. Bogen behandler de klassiske og tidløse markedsføringsteorier, -modeller og -begreber, men udfordrer og justerer dem, hvor det er relevant i lyset af de digitale platforme, medier og kanaler. Onlinemuligheden har givet forbrugerne både mere indsigt og større interaktionsmulighed på tværs af landegrænser og har givet virksomhederne nye muligheder for bl.a. målrettet kommunikation, dialog og effektmålinger men samtidig nye udfordringer i form af mere bevidste, velinformerede og utålmodige kunder. Bogen er opdelt i syv dele, der logisk gennemgår alle faser i en markedsføringsindsats – med fokus på værdiskabelse for kunden: • Situationsanalyse • Overordnet strategi • Internationalisering • Målsætninger, målgrupper og positionering • Marketing-mix 1 (produkt, pris, place) • Marketing-mix 2 (promotion) • Evaluering/kontrol af effekt.
Kundernes og virksomhedernes online tilgængelighed og de digitale kanaler og platforme er medtænkt i alle relevante kapitler, herunder valget af cases. Promotionparameteren i alle dens moderne former er grundigt beskrevet, analyseret og eksemplificeret med udgangspunkt i terminologien paid, owned og earned media. Online promotion-former og de nye implicitte reklameformater som fx branded content og produktplacering er behandlet i særskilte kapitler. Bogen er rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser, fx relevante bachelorretninger på handelshøjskolerne, erhvervsakademiuddannelser (fx Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Serviceøkonom, Handelsøkonom og Finansøkonom) og professionsbacheloruddannelserne (fx Leisure Management, International handel og markedsføring samt Medieproduktion og -ledelse). Derudover er den anvendelig på akademiuddannelserne på det merkantile område.

Indhold

Introduktion (Ole E. Andersen: Moderne markedsføring. Poul Faarup: Værdiskabelse med kunden i centrum. Svend Hollensen: International markedsføring). Situationsanalysen (Henrik Brask: Intern virksomhedsanalyse. Ole E. Andersen: Markedsføring på BtC-markedet ; Markedsføring på BtB-markedet ; Marked og konkurrencesituation ; Omverdensanalyse (makroomverden) ; SWOT-analyse. Poul Faarup: Metoder til skabelse af markeds- og kundeindsigt). Strategi, målgrupper og positionering (Poul Faarup: Strategiske muligheder. Ole E. Andersen: Markedspositioner og strategier ; Strategiske målsætninger ; Segmentering og målgruppevalg ; Positionering). Værdiskabelse gennem produkt, pris og distribution (Poul Faarup: Produktstrategier ; Prisstrategier og prisfastsættelse. Brand og branding / af Poul Faarup og Ole E. Andersen. Steen Olesen: Distribution). Værdiskabelse ved kommunikation til og med markedet (Ole E. Andersen: Kommunikationsstrategi og -planlægning ; Offline reklame ; Offline mediaplanlægning ; Online/digital markedsføring ; PR, sponsering og events ; Implicitte reklameformater ; Direct marketing ; Brand aktivering). Vurdering af markedsføringsindsatsen (Ole E. Andersen: Return of Marketing Investments (ROMI) og effektmålinger)