Bøger / faglitteratur

Mus, rotter og spidsmus


Beskrivelse


En beskrivelse af Danmarks 17 arter af småpattedyr. Med bestemmelsesnøgle.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Dette kvartals udgave af Natur og Museum handler om de 17 forskellige småpattedyr, der lever i Danmark. Hæftet fortæller om dyrenes rolle i naturen, om levesteder, føde, forplantning,bestandsudvikling, overvintring, skadedyr m.v. Bagest findes en beskrivelse af de enkelte mus, rotter og spidsmus, en artsbestemmelsesnøgle samt en speciel nøgle til bestemmelse af kranier. Dennekan benyttes f.eks. i forbindelse med undersøgelse af gylp fra ugler og rovfugle. Illustrationerne er fotografier i sort/hvid og farve, stregtegninger, diagrammer og farvetegninger af upåklageligkvalitet. Under læsningen irriterede det mig lidt, at artsgennemgangen først kom bag i hæftet, og at jeg skulle blade meget for at finde (og sammenligne) illustrationerne af de enkelte arter.Hæftet formidler megen viden om vore små pattedyr. Det kan indgå i skolebibliotekets tidsskriftsamling til glæde for naturinteresserede lærere og elever fra de ældste årgange.