Bøger / faglitteratur

Nye spørgsmål om teknikken


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogens 22 indlæg giver en sociologisk og filosofisk indføring i forskellige problemstillinger, som samlet set er nogle bud på teknikkens og teknologiens rolle i samfundet og for den enkelte både tidligere, nu og fremover.

Indhold

Metafysiske kortslutninger (Finn Olesen: Hvordan er samværet med teknologi muligt? : epokale nedslag i forholdet mellem teknologi og mennesker. Jacob Wamberg: Hed begge måske ikke techne i antikken? : om den (u)mulige genformæling af kunst og teknologi. Søren R. Fauth: Teknikken og tiden - perfektibilitet eller nunc stans? : Heidegger, Schopenhauer, Mann, Raabe og Sebald. Helge Kragh: Fysik som teknologi : Heidegger om naturvidenskabens og teknologiens væsen. Jesper Tække: Er talesprog en medieteknologi? : Niklas Luhmanns teknologibegreb i anvendelse) ; Nye begyndelser for teknologitænkningen (Søren Gosvig Olesen: Hvad er det væsentlige ved teknikken? : en ny læsning af Heideggers foredrag. Thomas Schwarz Wentzer: Hvad vil teknikken sige? : fakta om teknologiens tidsalder. Søren Riis: En anden begyndelse : hvordan bliver artefakter til samlingssteder for Martin Heidegger og Bruno Latour? Spørgsmål til teknologierne : om komplekser af ting og tænkning / Casper Bruun Jensen & Christopher Gad. Kasper Schiølin: At være eller ikke at være - på skærmen : på vej mod et begreb om på-skærmen-væren) ; Reaktionær og aktivistisk teknologikritik (Kasper Støvring: Hvad nu hvis teknologien ikke hjælper, men i stedet binder mennesker i en ny tvang? Kan apps være kritiske? : mediekunstneristisk innovation i en kontrolleret forbrugskultur / Christian Ulrik Andersen & Søren Bro Pold. Anders Albrechtslund: Hvad er overvågningsteknologier? : steder, kortlægning og magt) ; Mellem forventninger og fetischisme (Maja Horst: Bør vi forvente os en syntesebiologisk fremtid? : et spørgsmål om forventningers performative kraft. Teknologifetischisme eller teknologiforståelse? : begærets funktion i omgangen med nye redskaber / Cathrine Hasse & Oliver Tafdrup. Claus Bossen: Hvordan skaber vi ønskværdige ordener? : it som ordensskabende teknologi i sundhedsvæsnet. Jan Kyrre Berg Olsen Friis: Hvad har hermeneutik at gøre med radiologisk praksis? : om kunsten at percipere virkeligheder indirekte. Peter Lauritsen: Findes der teleskærme? : fra Orwell til oligoptikon. Jens Christensen: Kan teknologi og forretning adskilles? : om konstruktivismens blindgyder)


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. nov. 2013

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 6. nov. 2013

Bogen henvender sig til akademiske læsere med interesse for sociologiske og filosofiske tilgange til teknologi. Fx politikere, samfundsdebattører og studerende.

Antologien er skrevet af 22 akademikere. Bogen giver forskellige sociologiske og filosofiske tilgange til en mangfoldighed af aspekter vedrørende teknik og teknologi siden oldtiden med hovedvægten på moderne tider. Mange af indlæggene tager teoretisk afsæt i Heideggers værker om emnet, men inddrager også andre og mere nutidige tænkere som fx Luhmann, Villy Sørensen og Latour. Bogen giver i sin helhed mange bud på forskellige aspekter ved teknik: Pessimisme/optimisme, hjælp eller tvang, maskine kontra menneske, Big Brother, moderne informationsteknologi, digitalisering med meget mere. Bogen bevæger sig også inden for fx kunst, teknik, håndværk, fysik, naturvidenskab, hermeneutik og teknokrati. Der er store forskelle på indlæggene, men generelt bevæger de sig på et akademisk niveau, også hvad angår sprog og tanke- og fremstillingsmåde.

Tættest kommer de bøger, som handler om forholdet mellem naturvidenskab og humaniora. Ingen nyere har dog beskæftiget sig så indgående og specifikt med teknik og teknologi set fra et humanvidenskabeligt synspunkt.

Bogens 22 indlæg giver en sociologisk og filosofisk indføring i forskellige problemstillinger, som samlet set er nogle bud på, hvilken rolle teknik og teknologi spillede, spiller og vil komme til at spille i samfundet og for den enkelte.


Information

d. 18. jan. 2014

af

af

Steen Nepper Larsen

d. 18. jan. 2014Informationer og udgaver