Bøger / faglitteratur

Pædagogik og etik


Beskrivelse


Historisk og begrebsligt indblik i etikkens relation til pædagogikken gennem et vue over et udvalg af pædagogikkens hovedpersoner - fra Platon og Aristoteles over Kant, Schlözer og Basedow til Freud og Piaget - samt gennem refleksioner over centrale begreber - opdragelse, leg, trivsel, udvikling og læring.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. apr. 2014

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 25. apr. 2014

Denne udgivelse omhandlende samspillet mellem etik og pædagogik henvender sig overvejende til studerende på de pædagogiske uddannelser, men også pædagogiske praktikere kan have gavn af bogen.

Omdrejningspunktet for bogen er relationen mellem etik og pædagogik. Dette emne belyses ved først en historisk og teoretisk tilgang til emnet via udvalgte pædagogiske tænkere fra Platon og Aristoteles og frem til nutiden. Dernæst overføres disse teorier til en mere praksisnær verden med fokus på samspillet mellem etik og pædagogik i arbejdet med børn. Det er en teoretisk funderet udgivelse, som kræver sit af sin læser, men som rummer mange spændende overvejelser og tanker, som har stor relevans på de pædagogiske uddannelser.

Jeg har ikke kendskab til tilsvarende bøger med fokus på relationen mellem etik og pædagogik, men det vil være oplagt at læse bøger om Gadamer og hans legeteorier sammen med denne udgivelse.

Interessant, teoretisk funderet udgivelse om samspillet mellem etik og pædagogik. Bogen har mest relevans på de pædagogiske uddannelser og blandt pædagogiske professionelle.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 29. juli 2014

af

af

Hans Jørgen Kristensen

d. 29. juli 2014


Filosofiske anmeldelser [online]

Årg. 3, nr. 3 (2015)

af

af

Carsten Fogh Nielsen

Årg. 3, nr. 3 (2015)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2014, nr. 3

af

af

Tem Frank Andersen

2014, nr. 3