Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Pædagogik og lærerfaglighed


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogen består af 10 kapitler til læreruddannelsens pædagogiske moduler og derudover af 11 tværgående redskabskapitler, der gør den studerende i stand til at analysere og perspektivere pædagogiske udfordringer i klasseværelset, på lærerværelset og i skolepolitikken.

Indhold

Kompetenceområder (Ole Michael Spaten: Børns og elevers udvikling. Lene Tanggaard: Læring. Connie Stendal Rasmussen: Trivsel i skolen. Elsebeth Jensen: Didaktik. Lærerens metodefrihed - valg og ansvar / af Henrik Juul og Sten Larsen. Brian Degn Mårtensson: Rammer og udvikling. Inklusion i et specialpædagogisk perspektiv / af Mette Molbæk og Susan Telter. Lotte Hedegaard-Sørensen: Inkluderende elevplaner. Mette Vedsgaard Christensen: Tosprogede elever - sprog og sprogtilegnelse. Sofia Esmann: Sproglig udvikling i fagene - dansk som andetsprog) ; Redskaber og temaer (Andy Højholdt: Tværproffessionelt samarbejde. Jette Worm Hansen: Tværfaglig undervisning. Roland Hachmann: It og læring. Alexander von Oettingen: Pædagogisk viden - mellem normativitet og evidens. Skolens sociale teknologier og styringslogikkerne bag / af John Benedicto Krejsler og Lejf Moos. Sten Larsen: Målstyringsparadigmet i skolen og kompetencetænkningen ; Den reflekterende lærerstuderende. Steen Nepper Larsen: Skoleudvikling - skolestyring, samfundsanalyse og pædagogik. Helle Hinge: Anvendt videnskabsteori. Anders Bæk Brønsted: Etik og jura. Tobias Heiberg: Giver teknologi det læringsudbytte, vi drømmer om?)


Anmeldelser (2)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 19. okt. 2016

af

af

Nina Eriksen

d. 19. okt. 2016


Dansk pædagogisk tidsskrift

2017, nr. 2

af

af

Bodil Christensen

2017, nr. 2Informationer og udgaver