Bøger / faglitteratur

Professionsetiske udfordringer i socialt arbejde


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Introduktion til etik og etik for socialrådgiverproffessionsen / Christina Busk

  • Professionel etik i organisatorisk kontekst / Jens Eistrup

  • Etiske dilemmaer i socialt arbejde / Sisse Schaldemose

  • Socialrådgivning i krydsfeltet mellem lovgivning og professionsetik / Rasmus Sommer Hansen

  • At tænke klart om etiske problemer - en nedefra-tilgang / Rasmus Sommer Hansen

  • Etik i samarbejde på tværs - det handler om at gøre hinanden gode / Bo Morthorst Rasmussen


Informationer og udgaver