Bøger / faglitteratur / bibliografier

Religionstolerance og religionsfrihed : forudsætninger og Grundloven i 1849


Beskrivelse


Heri afsnittene "N. F. S. Grundtvigs danskhed og forhold til religionsfrihed", s. 24-30, og "Grundtvigs krav om religiøs frihed og sognebåndsløsning", s. 159-67; jf. reg.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. maj 2009

af

af

Hans Michelsen

d. 26. maj 2009

I denne bog redegøres for de historiske forudsætninger for religionstolerancen og religionsfriheden, som den blev udtrykt i Grundloven af 1849. Læseren bliver herved bedre i stand til kvalificeret at følge med i den standende debat om integration og forholdet mellem stat og kirke.

Bogen indledes med en beskrivelse af folkekirkens forudsætninger under enevældens afslutning og føres frem til vedtagelsen af Grundloven, hvor folkekirkens forhold ordnes ved lov. Under enevælden til 1849 var den evangelisk-lutherske statskirke altdominerende og eneste tilladte kirkesamfund for landets indbyggere. Med den europæiske indvandring opstod dog flere trossamfund, der var afhængige af kongelige privilegier. Disse religiøse mindretal af reformerte, jøder og katolikker som kun udgjorde ca. 0,4 % af den danske befolkning, fik med deres tilstedeværelse og levevis indflydelse på debatten om en friere religionsudøvelse. Bogen afsluttes med et biografisk afsnit om de store aktører i debatten. Forfatteren er hospitalspræst og cand.mag. i kristendomskundskab og historie.

Forfatteren har et omfattende kirkehistorisk forfatterskab bag sig. Ligeledes kan der henvises til Københavns Universitets forskningsprojekt Religion i det 21. århundrede.

Omfattende og grundig gennemgang af religionstolerance og religionsfrihed i forbindelse med Grundloven af 1849. Den fører trådene direkte frem til vore dages tale om integration, tolerance og forhold mellem stat og kirke. Bogen er så velskrevet, at den alene af den grund kan læses med udbytte.


Kristeligt dagblad

d. 3. sep. 2009

af

af

Povl Götke

d. 3. sep. 2009


Præsteforeningens blad

Årg. 100, nr. 4 (2010)

af

af

Torben Dam-Jensen

Årg. 100, nr. 4 (2010)


Religion

2010, nr. 1

af

af

Otto Rühl

2010, nr. 1


Dansk kirketidende

Årg. 161, nr. 7 (2009)

af

af

Esben Lunde Larsen

Årg. 161, nr. 7 (2009)


1066

Årg. 39, nr. 4 (2009)

af

af

Jes Fabricius Møller

Årg. 39, nr. 4 (2009)