Bøger / faglitteratur / lærebøger

Samfundsøkonomi - teori og beskrivelse


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


SAMFUNDSØKONOMI - Teori og beskrivelse er en grundbog til undervisningen i samfundsøkonomi på indledende niveau i de videregående uddannelser. Bogen integrerer gennemgangen af økonomisk teori med beskrivende økonomi. Der lægges i fremstillingen vægt på at anvende teorien i analyse af aktuelle økonomiske problemstillinger. Endvidere forsøges at gøre fremstillingen tilgængelig for læsere uden særlige matematiske forkundskaber. Et gennemgående tema i bogens sidste del er aktuel økonomisk politik til påvirkning af konjunkturudvikling og langsigtet strukturudvikling. I bogens første del analyseres og forklares grundlæggende mekanismer i samspillet mellem forbrugere og virksomheder. Bogen præsenterer redskaber til at vurdere effektiviteten i forskellige markedsformer. Desuden behandles løndannelse, international handel, samt det offentliges regulering for at få markedsmekanismen til bedre at tilgodese samfundsøkonomiske målsætninger. I bogens anden halvdel analyseres og forklares grundlæggende drivkræfter bag samfundets økonomiske udvikling på kort og lang sigt. Sammenhængen mellem produktion, efterspørgsel, inflation og betalingsbalance forklares i et makroøkonomisk og internationalt perspektiv. SAMFUNDSØKONOMI - Teori og beskrivelse er skrevet med henblik på undervisningen på fx markedsførings-, service-, og handelsuddannelserne. Bogen vil også kunne anvendes på andre videregående uddannelser, hvor der indgår kurser i grundlæggende mikro- og makroøkonomi.

Indhold

Mikroøkonomi (Markedsmekanismen ; Nytte og efterspørgsel ; Produktion og udbud ; Markedsformer ; Mikropolitik ; Befolkning og arbejdsmarked ; Handelsteori og handelsstruktur ; Handelspolitik og EU) ; Makroøkonomi (Makroøkonomiske nøgletal ; Nationalregnskab ; Betalingsbalance og valutamarked ; Penge og finansielle markeder ; Varemarkedet på kort sigt ; Konjunkturpolitik ; Arbejdsmarkedet i makroøkonomien ; Konkurrenceevne og globalisering ; Inflation og produktion ; Økonomisk politik)