Bøger / faglitteratur

Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Undersøgelse af udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med etniske minoritetsforældre, med vægt på at beskrive skole-hjem-samarbejde fra et forældreperspektiv. Målet er at støtte lærere og andre pædagogiske professionelle. Området undersøges ud fra forskellige teoretiske perspektiver og illustreres gennem praksiseksempler og autentiske cases.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. maj 2020

af

af

Boy Olesen

d. 15. maj 2020

En kærkommen bog, der beskriver de særlige udfordringer lærere står med i mødet med den udsatte og kulturelt anderledes familie. Til alle aktører i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Bogen vægter at beskrive samarbejdspraksissen fra et forældreperspektiv og dermed støtte lærere og pædagogiske professionelle i at se og analysere udfordringer på nye måder. Bogen indledes med at se på forældresamarbejdets historiske udvikling for derefter at se nærmere på forskellige forskningsmæssige begrundelser for skole-hjem-samarbejde. Eksempler på yderligere indhold: Beskrivelse af de dilemmaer lærere står med, hvordan forældre oplever samarbejdet og hvorledes man skaber bedre betingelser for elever af anden etnisk herkomst end dansk.

Dette er en vigtig bog, som bidrager med løsninger på et mangeårigt problem. Bogen er interessant og dens mange afsnit- og kapitelinddelinger giver god mulighed for at benytte bogen som opslagsbog. Det er en rigtig god idé, at der imellem bogens hovedkapitler er indflettet små afsnit, der kaldes for "Tænkerum", hvor nogle teoretiske nedslag kan hjælpe med at tænke og agere på nye måder i forhold til de konkrete udfordringer. Eksistentielfænomenologerne K. E. Løgstrup og Hannah Arendt giver bud på, hvordan man møder den anden på en etisk god måde.

Der er ikke direkte skrevet bøger om emnet, men Minoritetsdanske drenge i skolen kan relateres.