Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om ca. 800 lavere dyrearter bl.a. insekter, snegle, orme, mider og edderkopper. Deres liv og samspil mellem dem og planter. Med register og ca. 900 farvetegninger.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. maj 1997

af

af

Søren Brunbech

d. 12. maj 1997

En smukt illustreret bog om de små dyr i de danske skove, dvs. dyr mindre end fugle og pattedyr. Med den i bagagen kan både voksne og større børn finde ud af, hvad det er for et kræ de har fundet i skovbunden. Et dobbelt opslag allerforrest viser silhuetter af ca 100 arter og fungerer som en slags indholdsfortegnelse. Herfra ledes man ind i selve bogen, hvor de meget smukke farvetegninger viser om man er på rette spor. En nøjagtig artsbedømmelse kan man i sagens natur ikke forvente at kunne foretage, da mange insekter optræder i tusindvís af arter. Dyr, der lever i samme miljø i skoven, er samlet på et opslag og i samme målestok; så finder man ikke dyret via silhuetterne, er det nogenlunde nemt at bladre sig frem. En kort tekst fortæller om de afbildede arters levevis, og hvornår man har størst chance for at se dem. I modsætning til hvad der er tilfældet i pendanten Mandahl-Barth: Hvad finder jeg i skoven (1991), så har man alle oplysningerne om de afbildede arter samlet et sted. Alligevel får de mange fine tegninger satsbilledet til at virke indbydende og overskueligt. Lars Henrik Olsen er biolog, kendt for sine dyreudsendelser i tv og sine mange bøger om dyrelivet, især for børn. De to glimrende illustratorer er begge udgået fra Skolen for Brugskunst.


Bibliotekernes vurdering

d. 12. maj 1997

af

af

Steen Agger (skole)

d. 12. maj 1997

Så er der udkommet en ny, danskproduceret håndbog til skovturen. Og den er god. Bogen indeholder tydelige farvetegninger og korte beskrivelser af ca. 800 smådyr dvs. insekter, edderkopper, mejere, mider, mosskorpioner, krebsdyr, tusindben, skolopendere, snegle og orme. På omslagets inderside findes en nøgle til hurtig artsbestemmelse. Den består af en række silhuetter med sidehenvisninger. Herefter kommer så selve artsbeskrivelserne, der fortæller om størrelse, udseende, findested, unger og evt. skade. Tekst og tilhørende illustration findes side om side. Dyr, der ligner hinanden, er anbragt på samme opslag. Udover beskrivelser af arterne findes opslag, der fortæller om dyr i særlige miljøer f.eks. livet i myretuen, dyr på svampe, bladlusens fjender, dyr, der stikker mennesker, osv. Bagest er der stikordsregister samt en nøgle til bestemmelse af skovtræers blade. Bogen kan læses fra 6. klassetrin og er velegnet som håndbog i forbindelse med opgaver i skoven. G. Mandahl-Barths Hvad finder jeg i skoven ( 7.udgave, 3.opl.1995) har stort set samme omfang, men er opbygget anderledes, bl.a. er illustrationerne samlet forrest i bogen.


Bibliotekernes vurdering

d. 29. apr. 2003

af

af

Søren Brunbech

d. 29. apr. 2003

Lars-Henrik Olsen er zoolog og forfatter til en lang række populære dyrebøger. Til denne feltguide over insekter og andre smådyr man kan se på skovturen, hvis man ser godt efter, har han fået konsulenthjælp fra eksperter på Zoologisk Museum. Man ledes på sporet af et dobbelt opslag forrest med silhuetter af ca. 100 arter. I et fint layout præsenteres de små dyr i selve guiden med gode og vellignende farvetegninger. Om hver art angives dansk og latinsk navn, størrelse, og en kort beskrivelse af levevis. Efter den systematiske gennemgang giver en række oversigtsplancher mulighed for at artsbestemme dyrene ud fra hvor de lever, fx i myretuen, på svampe, på ådsler etc. Ikke alle arter kan i sagens natur tages med. Fx er der ca. 960 arter af rovbiller i Danmark, men er man ikke billespecialist, kan man godt få sin nysgerrighed styret med de 15 almindelige arter der er vist. I forhold til 1. udgaven fra 1997 er der sket nogle ajourføringer af teksten, og der er tilføjet indholdsfortegnelse og en litteraturliste, men den gamle udgave vil stadig kunne bruges. Skovens dyr og planter, 2002 er på samme niveau, men medtager betydeligt færre smådyr. Den gedigne feltguide vil være nyttig at have med på skovturen både for voksne og større børn.


Jyllands-posten

d. 2. maj 1998

af

af

Hans Bjarne Hansen

d. 2. maj 1998


Politiken

d. 15. juli 1997

af

af

Bent Jørgensen

d. 15. juli 1997


Kristeligt dagblad

d. 7. sep. 1999

af

af

Hans Harrestrup Andersen

d. 7. sep. 1999


Skoven

Årg. 30, nr. 11 (1998)

af

af

sf

Årg. 30, nr. 11 (1998)


Flora og fauna

Årg. 105, h. 1 (1999)

af

af

Ernst Torp

Årg. 105, h. 1 (1999)


Kaskelot ps

1998, nr. 3

af

af

Jens Ole Ravn-Nielsen

1998, nr. 3