Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Social ulighed


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Ellen Lind Jensen

2007

Bogen er beregnet til undervisning i samfundsfag på de gymnasiale uddannelser og vil derudover være velegnet til samarbejde mellem samfundsfag og matematik (databehandling og talpræsentation) samt med engelsk, idet bogen i et komparativt afsnit bringer en række engelsksprogede tekster. Social ulighed handler om forskelle i menneskers adgang til samfundets ressourcer. Studiet af social ulighed handler om mekanismerne bag og konsekvenserne af disse forskelle. De analyser, som forskningschef ved Socialforskningsinstituttet, Niels Ploug, præsenterer i bogen, handler alle om social ulighed og sociale forskelle i dagens Danmark på en række centrale områder: Økonomi, uddannelse, arbejdsmarked og sundhed. Analyserne er baseret på offentlig statistik, der er tilgængelig i Danmarks Statistiks databank. Da social ulighed spiller en væsentlig rolle i den aktuelle samfundsdebat anser jeg bogen for mere end en undervisningsbog. Den bringer så væsentlig dokumentation, at den vil have interesse udover sin primære målgruppe, fordi den bringer aktuel og bearbejdet statistik og information indenfor en række af de nævnte områder.