Bøger / faglitteratur / lærebøger

Socialt arbejde med børn, unge og familier


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Indføring i det sociale arbejde med udsatte børn, unge og deres familier på myndighedsområdet i de kommunale socialforvaltninger. Det sociale arbejde rækker fra deciderede børneværnssager til fremme af almindelig trivsel i udsatte familier.