Bøger / faglitteratur

Styrket innovation i virksomhederne


Beskrivelse


Regeringens oplæg indeholdende nye og allerede eksisterende initiativer, der skal styrke rammerne for virksomhedernes innovationsaktiviteter, samt en analyse af virksomhedernes innovationsudfordringer og Danmarks styrker og svagheder på området.

Informationer og udgaver