Bøger / faglitteratur

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Sygepleje i det nære sundhedsvæsen” giver et fornyet blik på den kommunale sundhedspraksis med særligt henblik på de forandringer, der over de sidste mange år er pågået som led i moderniseringen af den offentlige sektor. Mange sygeplejefaglige opgaver er flyttet fra regionalt til kommunalt regi, og den organisatoriske ændring med såvel flere behandlingstiltag som pleje- og rehabiliteringsopgaver i kommunerne bevirker, at der ganske enkelt er behov for at gentænke sygeplejen i et nyt lys. Fremtidens sygeplejersker vil, uanset hvor i sundhedsvæsnet de arbejder, skulle kende og forstå arbejdet i ”det nære sundhedsvæsen”, idet det tværsektorielle samarbejde anses for en del af løsningen på sundhedsvæsnets problemer. Bogen sætter fokus på et kommunalt sygeplejefagligt professionsfelt, der i disse år er under særlig forandring og forankring – og understreger det stigende behov for samarbejde og opgaveløsning på tværs af professioner og sektorer i en ny, mere borgernær sundhedssektor. Teori og praksis ses i denne bog ikke som modsætninger, og kapitlerne er således afdækkende, beskrivende, analyserende og reflekterende i en bevægelse mellem teori og praksis. Bogen er løbende underbygget af en gennemgående case om en hjemmesygeplejerske, der støder ind i forskellige problemstillinger i løbet af sit arbejde – og forankrer således stoffet med et vedvarende blik for den praktiske, virkelighedsnære hverdag for sundhedsprofessionelle i den primære sektor. Emner i bogen er bl.a.: (1) Det tværsektorielle samarbejde. (2) De organisatoriske rammer, herunder standardiseringsregler og lovgivning. (3) Brugerorientering og selvbestemmelse. (4) Møder mellem standardiserede systemer og individuelle borgere. (5) Hjemmesygeplejerskens rolle som tovholder i borgerforløb. (6) Telemedicin og kommunikationsformer i den borgernære sygepleje. (7) Fokuspunkter i mødet med kronisk syge, demensramte og palliative patienter. (8) Inddragelse af pårørende og frivillige.

Anmeldelser (2)


Sygeplejersken

Årg. 119, nr. 7 (2019)

af

af

Vibeke Høgh

Årg. 119, nr. 7 (2019)