Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Teknologi og filosofi. Bind 1 : Teknologifilosofiens historie


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Gennem tekster, spørgsmål og cases gives en introduktion til filosofihistorien og de filosoffer som har haft størst indflydelse på den vestlige opfattelse af teknologi og videnskab.

Indhold

Antikken (Platon (427-347 f.Kr.) ; Aristoteles (384-322 f.Kr.)) ; Middelalderen ; Renæssancen (Francis Bacon (1561-1626) ; Baruch de Spinoza (1632-1677)) ; Oplysningstiden (Immanuel Kant (1724-1804) ; Aguste Comte (1798-1860)) ; Moderne tid (Karl Marx (1818-1883) ; Hannah Arendt (1906-1975))