Bøger / faglitteratur

Tillid, magt og offentlige ledelsesreformer


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Tillid under udvikling ; Den sociale tillid (Tillidsparadigmer og offentlig ledelse ; Tilliden og magten - hvordan modsætninger mødes ; Relationel tillid i praksis) ; Den værdifulde tillid (Social kapital og tillidens gaveøkonomi ; Tillid, strategi og udviklingspotentiale)


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. juni 2017

af

af

Jytte Bræmer

d. 14. juni 2017

Tillid er en ressource i ledelse, et vigtigt element i det at få ting til at ske gennem andre. Men hvordan forholder det sig til magtbegrebet? Vil være velegnet til lederefteruddannelse på diplomniveau og opefter.

Bogen er en videreudvikling af forfatternes egen Tilliden og magten fra 2008 og behandler mange af de samme elementer. Tilliden som begreb, forskellige typer af tillid, forholdet til magtbegrebet. Tillid kan virke styrkende på magten. Tilliden er tæt knyttet til værdier og er med til at opbygge virksomhedens sociale kapital. Bogen rækker indholdsmæssigt ud over den individuelle ledergerning, og inddrager de offentlige ledelsesparadigmer med megen kontrol og de seneste års reformer, der forsøger at bløde op på den stramme styring, fx gennem den såkaldte tillidsreform.

Behandler et relevant emne via et teoretisk begrebsapparat. Men den veksler hele tiden imellem at behandle temaet på det enkelte virksomhedsniveau og på det offentlige styringsniveau med de mange diskussioner om den alt for stramme styring af de offentlige medarbejdere med tab af tillid til følge. De stadige skift gør, at man som læser ofte er i tvivl om, hvorvidt vi taler om det ene eller det andet. Er det en debatbog om konsekvenser af stram offentlig detailstyring eller handler den om personligt lederskab.

Udover forfatternes egen Tilliden og magtenTillid på bundlinjen findes der en del titler, fx Tillid på bundlinjenUdover forfatternes egen Tilliden og magten findes der en del titler, fx .