Bøger / faglitteratur

Ud mæ' sproget! : myter og virkelighed i sprog, medier og organisationer


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kent Skov Andreasen

d. 18. dec. 2018

KK har et lyst sind og en god pen, når han ellers har afgjort, hvornår han vil være ironiserende causør og hvornår 'seriøs' forsker med interesse for den populære formidling. Bogen her læggersig tæt op ad den nys udgivne, meget teoretiske Politisk argumentation. Hovadafsnittet i nærværende titel er et nedkog af tematikken i førstnævnte i mere læservenlig form. Her redegøres for, at defaglige og politiske organisationer (nu) mere bestræber sig på selvbevarelse end på at føre (fag)politik til folkets gavn. Ved (for) udstrakt brug af aktantmodeller og bevidste, velvalgteforenklinger. 'Erhvervspartiet/Socialpartiet' etc. med tilhørende presse anskueliggør KK de sproglige mekanismer over for de forskellige samfundsgrupper. Afsnittet adskiller sig ved sin striktemetodik fra resten af bogen, der haren mere afslappet, lun form med overvejelser over det enkelte menneskes sprogopfattelse. Samlet er intentionen at skitsere og sondre 'Sproget ude i livet' fra'Sproget inde på livet'.Resultatet er sympatisk, ofte tankevækkende, men noget uhomogent. Hovedafsnittets kompetente tilgængelige form kan dog udmærket tænkes anvendt på gymnasiet, seminarier o.l.Ellers for alment interesserede i sprogets virkemidler.


Berlingske tidende

d. 2. juli 1991

af

af

Gert Smistrup

d. 2. juli 1991


Mediekultur

Nr. 17 (1992)

af

af

Bo Fibiger

Nr. 17 (1992)


Politiken

d. 11. sep. 1991

af

af

Ib Poulsen

d. 11. sep. 1991