Bøger / faglitteratur

Udtryk, musik og drama


Beskrivelse


Viser, hvordan man pædagogisk kan støtte børn både i tilegnelsen af omverdenens udtryksformer gennem musik og drama eller helt andre udtryksformer og i at udvikle deres egne.

Informationer og udgaver