Bøger / faglitteratur / vejledninger

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning : en vejledning


Beskrivelse


Indføring i, hvordan en undersøgelse indenfor adfærds- og samfundsvidenskaberne udarbejdes fra problemformulering, litteraturgennemgang, dataindsamling og bearbejdning til den endelige rapports færdiggørelse.