Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Ung i det grønlandske samfund : unges viden om og holdning til sociale problemer og muligheder


Beskrivelse


Rapporten er den anden af SFIs fire rapporter, der følger projektet NAKUUSA, som betyder Lad os være stærke. Projektets formål er at sikre, at grønlandske børns vilkår og rettigheder bliver styrket. Det er en del af det arbejde, der i disse år foregår i Grønland for at få almindelige mennesker (også unge) til at tage mere socialt ansvar for egen og andre menneskers trivsel.