Bøger / faglitteratur / litteraturanalyser

Ved lejlighed : Grundtvig og genrerne


Beskrivelse


Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne forener moderne genreforskning med moderne Grundtvigforskning. Bogen giver dermed et nyt og originalt billede af Grundtvig, der viser ham som en forfatter med et langt bredere register af virkemidler og genrer, end man normalt tilskriver ham. Grundtvig er ikke bare et litterært næsehorn, men også en retorisk skarp formidler, der for hver af sine genrer har en tydelig bevidsthed om den situation, han skriver i, og det publikum, han skriver til. Bogen belyser nogle af Grundtvigs kendte genrer, men drager også en række mindre kendte genrer frem, fx kongedigtet, rimbrevet og indledningsdigtet, og viser, hvordan de er vigtige nøgler til at forstå hans samlede forfatterskab. Forfatterkredsen bag Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne er en række yngre faglige talenter ledet af en seniorforsker. Hvert medlem af forfattergruppen har haft ansvar for ét kapitel om en af Grundtvigs genrer, og derudover rummer bogen to introducerende kapitler med hhv. en kort, pædagogisk præsentation af den moderne genre-teori og en introduktion til Grundtvigs genrebrug i mere bred forstand. Bogen er ægte frontforskning, men den er skrevet i et klart og tilgængeligt sprog, der gør læsningen levende og ikke gør emnet vanskeligere, end det behøver at være.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. sep. 2014

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 15. sep. 2014

Der er tale om Grundtvigforskning. Bogen er altså for en snævrere kreds, men da der overalt i landet er mennesker, der dykker ned i Grundtvigs forfatterskab, vil bogen nok finde anvendelse omend over en årrække.

Bogen er redigeret af Sune Auken og Christel Sunesen, og teksterne er skrevet af de to og 6 yngre forskere fra forskellige humanistiske områder. Det slås fra starten fast, at G. skrev sine tekster, ikke for at være forfatter eller digter, men fordi han fandt det nødvendigt at få sagt det, han havde på hjerte. Hans tekster er altså blevet til ud fra forskellige givne situationer. Det var grunden til, at han spredte sig over et utal af genrer. Auken starter bogen med at udrede en genreteori og fortsætter herefter med introduktionen "Grundtvig og genrerne". Herefter tager de andre 7 forfattere fat på de forskellige genrer hos G. Her kommer kapitlerne om det folkelige foredrag, fædrelandssangen, rimbrevet, kongedigtet, indledningsdigtet, salmen og kirkesangen. Afsluttende har S.A. kapitlet, Gåden, hvor han undersøger gåden som drivkraft, herunder også tilværelsesgåden, menneskegåden og Guds nådes gåde, som gåder hos G. - og som genre. Stort noteapparat. Litteraturhenvisninger over værker af G. og anvendt litteratur bag i bogen og forfatteroplysninger.

I 2005 kom Aukens disputats, Sagas spejl, hvor han ser på samspillet mellem genrerne i 5 af G.s hovedværker og ikke differentierer genrerne som her.

Bogen er et vægtigt bidrag til Grundtvigforskningen, og til genreteorien.


Standart

Årg. 28, nr. 4 (2014)

af

af

Henrik Bach

Årg. 28, nr. 4 (2014)


Dansk kirketidende

Årg. 166, nr. 11 (2014)

af

af

Rasmus Jensen

Årg. 166, nr. 11 (2014)Informationer og udgaver