Odense Biblioteker og Borgerservice

Refine your search

Search result

Nogle Erfaringer angaaende Vexeldrift forenet med Brakfrugtavl og Sommerstaldfodring

Johan Christian Drewsen

 1. Book
 2. Digital

Grundtræk til en almindelig Plantegeographie

J. F. Schouw

 1. Book
 2. Digital

Mindeskrifter til at oplyse Frankriges Historie under Napoleon skrevne paa St. Helena, efter hans Diktater af de Generaler, som have delet Fangenskab med ham og udgivne efter de med Napoleons haand heelt igjennem rettede Manuskripter

 1. Book

Mindeskrifter til at oplyse Frankriges Historie under Napoleon skrevne paa St. Helena, efter hans Diktater af de Generaler, som have delet Fangenskab med ham og udgivne efter de med Napoleons haand heelt igjennem rettede Manuskripter

 1. Book

Eddalæren og dens Oprindelse : eller Nöjagtig Fremstilling af de gamle Nordboers Digtninger og Meninger om Verdens, Gudernes, Aandernes og Menneskenes Tilblivelse, Natur og Skjæbne i udförlig Sammenligning, saavel med Naturens store Bog, som med Grækers, Persers, Inders og flere gamle Folks mythiske Systemer og Troesmeninger med indblandede historiske Undersögelser over den gamle Verdens mærkværdigste Nationers Herkomst og ældste Forbindelser etc.

Finn Magnusen

 1. Book
 2. Digital

Udtog af prof. Herholdts Dagbøger over Rachel Hertz's Sygdomme i Aarene 1807-1826

J. D. Herholdt (f. 1764)

 1. Book
 2. Digital

Auszüge aus den über die Krankheiten der Rachel Hertz während der Jahre 1807-1826 geführten Tagebüchern (Tysk)

J. D. Herholdt (f. 1764)

 1. Book
 2. Digital

Kritiske Bemærkninger over Saxos danske Histories tiende Bog. Kritiske Bemærkninger over Saxos danske Histories ellevte, tolvte og trettende Bog

Peter Erasmus Müller

 1. Book
 2. Digital

Indledning til Historiens Studium : et forsøg : 1. bind

Hans Bastholm

 1. Book
 2. Digital

Hvad er Kongespeilets "Havgjerdinger"? : et Bidrag til Forstaaelse af Kongespeilet og til Bestemmelsen af dets Affattelsestid

Japetus Steenstrup

 1. Book
 2. Digital