DTU Bibliotek

Inklusion og eksklusion : en grundbog

Find titler der ligner
Læs mere om
bog
Titel
Inklusion og eksklusion : en grundbog
Sprog
dansk
Udgiver
Hans Reitzel
Udgave
1. udgave
Udgivelsesår
2019
Omfang
461 sider
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
ISBN
9788741269689
Seneste oplag
1. oplag, 2019
Opstilling i folkebiblioteker
37.01
DK5
Indhold
Indhold: Inklusion og eksklusion - hvad taler vi om? (Susan Tetler: Hvor er vi? Hvor er vi på vej hen? : inkluderende læringsmiljøer - i et implementeringsperspektiv. Bjørn Hamre: Inklusion - skolens historiske håndtering af diversitet i velfærdsstaten. Janne Hedegaard Hansen: ... Inklusion mellem solidaritet og selvansvar. Lars Ladefoged: Policy, regler og vedtagelser for den inkluderende skole. Fagprofessionelles arbejde med inklusionsfremmende tiltag på børne- og ungeområdet / Morten Ejrnæs og Cecilie K. Moesby-Jensen) ; Teoretiske perspektiver og videnskabelige discipliner (Jørn Bjerre: Tilknytningens sociale spil - inklusion som mikrosociologiske fænomen. Anne Morin: Et psykologisk blik på inklusion - at skabe rammer for modtagelse af børns forskellige bidrag. Bjørg Kjær: Indefra og udefra - nærhed og distance i antropologisk arbejde. Louise Bøttcher: Neuropsykologiske problemstillingers betydning for inklusion. Et dis/ability perspektiv / Tine Fristrup, Christopher Karanja Odgaard og Iben Brandt Madsen. Søren Langager: Efter inklusionen - skitser) ; Samfundsmæssige perspektiver (Christian Sandbjerg Hansen: "Ikke et sted man skal opfostre sine børn" - om territoriel stigmatisering og sociale forskelle. Bent Madsen: Inklusionsopgaven som pædagogers faglige ledemotiv i almen- og specialpædagogisk arbejde. Mona Kjær Ditlevsen: "Min kæreste troede, der var farligt herude" - unge drenges oplevelse af livet i en dansk ghetto. At forstå sundhed - inklusion og eksklusion / Anette Schulz og Ulla Pedersen. Frank Ebsen: Inklusion i skole og socialvæsen) ; Velfærdsstatens institutioner og professionelles arbejde (Ole Steen Kristensen: At adskille for at inkludere - inklusion og eksklusion af anbragte børn og unge. Kirsten Elisa Petersen: Små børn med etnisk minoritetsbaggrund og deres mødre - sundhedsplejens arbejde med inklusionsfremmende indsatser. Anne Marie Villumsen: Mellem inklusion og inddragelse. Udfordrede elever i udfordrende naturfagligt læringsmiljø / Kirsten Baltzer og Maya Høffding Nissen. Lotte Hedegaard Sørensen: Specialpædagogisk viden og samarbejde om moderat inklusion. Charlotte Sandau Dahlberg: Fra eksklusion til inklusion - pædagogiske indsatser mellem grundskole og ungdomsuddannelse) ; Børns og unges egne perspektiver på eksklusion og inklusion (Anne-Kirstine Mølholt: Tidligere anbragtes oplevelser af at høre til. Henrik Skovlund: Inklusion af børn med ADHD- og ASF-diagnoser. Laila Colding Lagermann: Kampen for inklusion - en ensom affære. Christian Quvang: Voksenperspektiver på eksklusion. Anna Kathrine Frørup: Anbragte børns læring og udvikling - inklusion eller integration?)   Vis mere Vis mindre