Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Danskernes forventninger til pension


Beskrivelse


På baggrund af variationen i fremtidens pensionsordninger undersøges erhvervsaktives forventninger til pensionen efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og nuværende pensionisters tilfredshed med deres økonomiske situation. Desuden undersøges, hvor informationen om pensionen fås, og om den forstås.