Bøger / faglitteratur

Handlesprog og fortælling : psykoanalytiske tekster til det kliniske arbejde


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. jan. 1996

af

af

Inge M. Ejsing

d. 25. jan. 1996

Den amerikanske psykoanalytiker Roy Schafer blev i 1992 udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet, og i forlængelse heraf udkommer nu et uddrag af hans værker på dansk. Redaktion og indledning skyldes lektor Ole Almstrup fra samme universitet. I erkendelse af at handlen i den psykoanalytiske proces først og fremmest finder sted i sproget, introducerer forfatteren et såkaldt handlesprog, der er mere håndterbart for analysand og analytiker end den terminologi og begrebsverden, der bruges i Freuds metapsykologi. Samtidig beskriver han det, der foregår under analysen som en række fortællinger, der hjælper analysanden til at forstå sin historie og dens konflikter, og dermed gøre det muligt at rekonstruere sit selv. Selv om forfatteren betragter sig som klassisk freudianer, diskuterer han en række af Freuds begreber og prøver at forene dem med en mere moderne indfaldsvinkel. Desuden kommer han ind på mange tekniske forhold omkring en analyses forløb. Sprogligt er forfatteren ikke så vanskelig at følge, men en udbytterig læsning kræver forhåndskendskab til de psykoanalytiske begreber. Desuden henvender en del af bogens emner sig først og fremmest til professionelle analytikere og terapeuter.


Agrippa

Årg. 17, nr. 1/2 (1996)

af

af

Birgitte Diderichsen

Årg. 17, nr. 1/2 (1996)


Psyke & logos

Årg. 17, nr. 1 (1996)

af

af

Knud Hjulmand

Årg. 17, nr. 1 (1996)


Information

d. 6. juli 1996

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 6. juli 1996