Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

International politik


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Erik Nicolaisen Høy

2006

Grundbog til samfundsfag på A-niveau i gymnasiet. Bogen er opdelt i fire hovedområder. Det første om samarbejde og konflikt introducerer forskellige forestillinger om og opfattelser af, hvad international politik er herunder også afklaring af begreber. Næste hovedområde er om det aktuelle tema globalisering. Dette afsnit afdækker de mangfoldige opfattelser af, hvad begrebet egentligt dækker over, fra optimister og pessimister til de som stiller spørgsmålstegn ved om der overhovedet sker en globalisering. Et hovedområde beskæftiger sig med Danmarks plads i verden og især skiftet i dansk udenrigspolitik efter 11. september og deltagelsen i Irak-krigen. Dette afsnit gennemgår også kort internationale organisationer som EU, NATO, WTO, FN og andre. Det afsluttende hovedområde fremlægger de forskellige forklaringer på udvikling, fattigdom og ulighed i verden. Gennemgående tager bogen ikke selv stilling, men forsøger at opridse de forskellige vinkler og opfattelser. Mest om nutiden. Bogen er illustreret med mange diagrammer, bokse, tegninger og enkelte fotoer. Den er sat op i et læsevenligt tospaltet format (avislayout). Udover målgruppen egner den sig som introduktion for alle interesserede i emnet. Der er ingen tilsvarende nyere bog, der omfatter så mange aspekter af emnet. Forfatterne er alle universitetsuddannede.


Gymnasieskolen

Årg. 90, nr. 7 (2007)

af

af

Benny Jacobsen

Årg. 90, nr. 7 (2007)