Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i håndterapi


Beskrivelse


Lærebogen i håndterapi beskriver de ergoterapeutiske tilgange, undersøgelser og interventioner, der kan bruges i forbindelse med rehabilitering efter håndrelaterede diagnoser.

Informationer og udgaver