Bøger / faglitteratur

Mobning gentænkt


Beskrivelse


Mobning gentænkt handler om de mekanismer, dilemmaer og bevægelser, der er involveret i ekstrem eksklusion og mobning blandt børn og unge i skolen. Antologien fokuserer på, hvad der sker, når social udstødelse og foragt dominerer i skoleklasser – og hvordan social udstødelse kan hænge sammen med børnenes og de unges samtidige stræben efter at høre til i fællesskaber. Bogen handler også om de voksnes involvering, om læreres, skolelederes og forældres måder at forstå børnenes interaktion og vanskeligheder på, samt deres måde at forholde sig til mobning på. Bogens målgruppe Mobning gentænkt ligger i forlængelse af Mobning – sociale processer på afveje, som udkom i 2009, men kan læses selvstændigt. Den henvender sig til lærere og ledere af uddannelsesinstitutioner – ikke kun i folke- og friskoler, men også i de pædagogiske institutioner og på de uddannelsessteder, der ligger før og efter grundskolen. Bogen henvender sig til studerende og forskere særligt inden for de pædagogiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder og vil også være relevant for uddannelsespolitiske planlæggere og administratorer, samt til dem, der på andre måder er involveret i skoleliv.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. jan. 2013

af

af

Hans-Christian Uth

d. 25. jan. 2013

Bogen er først og fremmest relevant for mennesker, der arbejder indgående med mobning i skolen som problematik. Det kan være psykologer, vejledere, konsulenter og studerende. For den almindelige lærer vil bogen sandsynligvis være for teoretisk og omfattende.

Antologien består af 10 forskningsbaserede beskrivelser af forskellige tilgange til mobningsproblematikken. Flere af indlæggene er skrevet af forskere, som har deltaget i det store eXbus-projekt fra 2007-2012. Dette projekt og dets resultater beskrives indgående i bogens første kapitel. Andre kapitler beskæftiger sig med med skole/hjemsamarbejde om mobning, forholdet mellem mobning, vold og computerspil, digital mobning, skønlitteraturens mulige åbninger for forståelse af mobning samt forslag til anvendelse af Foucaults begreb dispositiv i en mobningsforståelse. Bogens indledningskapitel rummer en lang række diagrammer og tabeller, og mange af de øvrige kapitler rummer indgående case-beskrivelser. De 11 bidragydere præsenteres sidst i bogen sammen med en meget omfattende international referenceliste.

Bogen er en opfølgning på Mobning : sociale processer på afveje, 2009, men den kan læses uafhængigt af denne. Af mere praktisk orienterede titler om mobning har vi fra 2011 Mobning : et socialt fænomen eller et individuelt problem? samt Ikke mere mobning og Fællesskab mod mobning, begge fra 2008.

Meget kvalificeret gen-tænkning og gen-beskrivelse af et kompliceret problemfelt i den moderne skoleverden.


Socialpædagogen

Årg. 70, nr. 7 (2013)

af

af

Lone Marie Pedersen

Årg. 70, nr. 7 (2013)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 22. feb. 2013

af

af

Heidi Friborg Christophersen

d. 22. feb. 2013


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 50, nr. 3 (2013)

af

af

Elise Johanne Nielsen

Årg. 50, nr. 3 (2013)


Antropologi

Nr. 70 (2014)

af

af

Ann-Karina Henriksen

Nr. 70 (2014)