Leverandører
Bibliotek.dk er udviklet for at understøtte lånesamarbejdet på tværs af Danmark. Det sker ved at skabe et nemt og overskueligt sted, hvor borgere, studerende, forskere og bibliotekspersonale kan finde alle udgivelser i Danmark.

Det er kommunernes it-fællesskab KOMBIT, der står for at indkøbe Bibliotek.dk på vegne af landets kommuner og biblioteker - herunder både folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. KOMBIT sætter dermed de overordnede rammer for Bibliotek.dk.

Virksomheden DBC Digital står for - i tæt samarbejde med brugerne - at udvikle og implementere løsningen. Det er kommunikations- og designbureauet 1508 der har defineret den visuelle identitet.

Hvad må du bruge Bibliotek.dk til?

Brugere af Bibliotek.dk - såvel privatpersoner som virksomheder - kan frit anvende data fra bibliotek.dk til eget brug (dvs. for virksomheders vedkommende internt brug). Kommerciel udnyttelse af data som fx noter og emneord kræver, at man har en brugsretsaftale. Kontakt DBC