Forfatter/ophav:

"Finn Thorbjørn Hansen (f. 1963)"