Holbæk Musikbibliotek

Skjulte kræfter og processer i vejledningsrummet - dannelsesperspektiver på projektarbejde og projektvejlederrollen ved universiteterne

Om de ukendte processer og skjulte kræfter i vejledningsrummet i forbindelse med projektarbejde på universiteterne

Om de ukendte processer og skjulte kræfter i vejledningsrummet i forbindelse med projektarbejde på universiteterne
Emne:
Find titler der ligner
Læs mere om
tidsskriftsartikel
Titel
Skjulte kræfter og processer i vejledningsrummet - dannelsesperspektiver på projektarbejde og projektvejlederrollen ved universiteterne
Bidrag
forfatter: Casper Feilberg
Udgivelsesår
2017
Omfang
S. 134-158, 256
Findes i
Psyke & logos, Årg. 38, nr. 2 (2017)
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger og links
Anvendt sprog
Med resumé på engelsk
DK5
Information
Adgang via internet.