Det Kgl. Bibliotek, København. Foto: Laura Stamer

Hypoglykæmi forårsaget af væksthormonmangel : to tilfælde hos cerebral parese-børn

Find titler der ligner
Læs mere om
tidsskriftsartikel
Titel
Hypoglykæmi forårsaget af væksthormonmangel : to tilfælde hos cerebral parese-børn
Uffe Meldgård Andersen, Hans Tage Lund
Sprog
Dansk
Udgivelsesår
1995
Omfang
S. 1681-1682
Findes i
Ugeskrift for læger, Årg. 157, nr. 12 (1995)
Fagligt niveau
Referencer
Med litteraturhenvisninger
DK5